عناوین برگزیده رویدادها

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی

کارفرما معاونت راهبردی قوه قضاییه موضوع طراحی سازوکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی چیستی موضوع درگذشته، معاملات اموال غیرمنقول، تنها از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر، اسناد رسمی هم به این تبادل اضافه شده است. با افزایش معاملات، لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قرار دادن آن‌ها، …

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی ادامه »

فرآیند رقابت طراحی الگوی خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار در اصلاح نظام بانکداری

کارفرما اندیشکده دین و حکمرانی با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی موضوع طراحی الگوی خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار در اصلاح نظام بانکداری چیستی موضوع آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، …

فرآیند رقابت طراحی الگوی خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار در اصلاح نظام بانکداری ادامه »