آغاز مرحله اول دومین‌ رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان ویژه طلاب
فرآیند رقابت طراحی سازوکار حمایت از آسیب دیدگان فضای مجازی
فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی
فرآیند دومین رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان ویژه طلاب + لینک ثبت نام
ضیافت‌افطاری‌اندیشه‌ورزان‌ و هم اندیشی حل‌مسأله‌حوزوی و چالش‌های‌حکمرانی‌دینی