18 دی 1401

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی مطالعه موردی تربیت جنسی

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی مطالعه موردی تربیت جنسی ادامه »

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت ادامه »

نشست شریعت و قانون‌گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانون‌گذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی)

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست شریعت و قانون‌گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانون‌گذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی) ادامه »

نشست قاعده حریم حمی و نقش آن در قانون‌گذاری

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست قاعده حریم حمی و نقش آن در قانون‌گذاری ادامه »

نشست بررسی چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده؛ مطالعه موردی حَکَمیت در طلاق

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست بررسی چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده؛ مطالعه موردی حَکَمیت در طلاق ادامه »

نشست نسبت‌سنجی فتوا و قانون و آثار مترتب بر آن

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست نسبت‌سنجی فتوا و قانون و آثار مترتب بر آن ادامه »

نشست چالش‌های کارآمدی در قانون‌گذاری، بر اساس فقه و راه‌حل‌های آن

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست چالش‌های کارآمدی در قانون‌گذاری، بر اساس فقه و راه‌حل‌های آن ادامه »

کارگاه آموزش ارائه راهکار روشی در قالب فرآیند قانون چک / اصغر عیوضی

این‌کارگاه در میز فقه و حقوق رویداد رقابت نخبگانی مسأله محور دین و حکمرانی برگزار شد تا شرکت کنندگان با روش ارائۀ راهکار در قالب یک نمونۀ خارجی (قانون چک) آشنا شوند و بتوانند برای حل مشکلات معاملات اموال غیر منقول با سند عادی در رویداد راهکاری رائه نمایند تا در گام دوم به بحث …

کارگاه آموزش ارائه راهکار روشی در قالب فرآیند قانون چک / اصغر عیوضی ادامه »

کارگاه تجربه‌نوردی اقتصاد اسلامی در عرصه بودجه‌نویسی | محمدجواد توکلی

آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین …

کارگاه تجربه‌نوردی اقتصاد اسلامی در عرصه بودجه‌نویسی | محمدجواد توکلی ادامه »

کارگاه تجربه‌نوردی قانون مالیات بر عایدی سرمایه / محمد امینی الرعایا

آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین …

کارگاه تجربه‌نوردی قانون مالیات بر عایدی سرمایه / محمد امینی الرعایا ادامه »