فرآیند رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان

شورای نگهبان به عنوان نهاد مسئول نظارت بر جهت گیری قانونی کشور در مسیر شرع مقدس و قانون اساسی جایگاه ویژه و مسئولیت خطیری در کشور دارد و بر اساس همین حساسیت و اهمیت همواره مورد پرسش واقع شده است. بخش عمده ای از این ابهامات ناشی از عدم آشنایی با فعالیت ها، وظایف و فرآیندهای درونی شورای نگهبان است.رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان تمرین برای شناخت رسالت این نهاد مقدس در نظام جمهوری اسلامی طراحی شده است.


اندیشکده دین و حکمرانی با هدف توانمند سازی جامعه علمی طلاب مستعد در راستای نیازهای حکمرانی به حوزه علمیه با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به طراحی و برگزاری رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان مخصوص طلاب حوزه علمیه نمود. طراحی مشترک این رقابت علمی با توجه به تجربه برگزاری رویداد های مساله محور حوزوی توسط اندیشکده دین وحکمرانی و عنایت ویژه پژوهشکده شورای نگهبان موجب نوآوری و برگزاری پر نشاط این رقابت علمی شد.

آزمون آشنایی با قانون اساسی

 بعد از مهلت چند روزه جهت مطالعات پیروامون قانون اساسی و تفسیر آن، شرکت کنندگان به 30 سوال تستی حول محور اصول قانون اساسی، صلاحیت‌های شورای نگهبان و سایر نهادها و نظرات تفسیری شورای نگهبان پاسخ دادند.

5

6

آزمون ارائه نظر کارشناسی

 50 گروه 4 نفره از طلاب اقدام به تنظیم گزارش کارشناسی بر سه مصوبه طراحی شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان در طی 5 روز پرداختند. در این گام گزارش‌های تنظیمی گروه‌ها توسط دو داور ارزیابی و نتایج طی یک کارنامه تفصیلی به شرکت کنندگان تحویل داده شد و 20 تیمی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند انتخاب گردید.

فعالیت تیمی تحت نظارت کارشناسان شورای نگهبان

پس از آنکه 80 نفر راه‌ یافته به این مرحله مشخص گردید، پنج استاد راهبر از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان، راهبری تیم‌ها را به عهده گرفتند و در طی چهار جلسه با هر تیم به صورت جداگانه، به رفع اشکالات آنها پرداختند و تیم‌ها برای اجرای شبیه‌سازی نهایی شورای نگهبان آماده شدند

7

8

به هر تیم مصوبه‌ای فرضی داده شد و هر تیم به مدت 30 دقیقه به بررسی آن مصوبه پرداخته و نظر نهایی را پس رأی‌گیری بین اعضای هر تیم، توسط دبیر جلسه اعلام داشتند که تمام این روند توسط 8 داور از پژوهشکده شورای نگهبان مورد ارزیابی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم

رابط حوزوی ریاست محترم جمهور

دکتر هادی طحان نظیف

عضو حقوق‌دان و سخنگوی شورای نگهبان

دکتر علی فتاحی

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان

حجت الاسلام زهیر انصاریان

رئیس شورای علمی اندیشکده دین و حکمرانی

9

10

تقدیر از برگزیدگان و دعوت آنها به مصاحبه برای همکاری در پژوهشکده شورای نگهبان