کارگاه‌ها و نشست‌ها

دورۀ سیاست پژوهی؛ روش و ابزارها

کارگاه سیاست پژوهی؛ روش و ابزارها با تدریس دکتر مجید مختاریان پور در اندیشکده دین و حکمرانی به صورت فشرده طی دو روز برگزار شد. به زودی محتوای کارگاه در سایت برگزاری و قابل مشاهده خواهد بود…

کارگاه‌ها و نشست‌ها

کارگاه تعاملی مسأله‌های نوپدید آینده حکمرانی حجت الاسلام دکتر احمد کوهی مدیر گروه آینده پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس 1 2 کارگاه آموزشی سیاست‌نامه‌نویسی دکتر کیومرث اشتریان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کارگاه سیاست‌پژوهی، روش‌ و ابزار‌ها دکتر مجید مختاریان‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 3