فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا

فرآیند طراحی و اجرای قانون جرم سیاسی

💠فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا💠 🔸کارگاه پنجم: 🔹فرآیند طراحی و اجرای قانون جرم سیاسی 💠میهمان: 🔸حجت الاسلام علی محمدی جورکویه؛ 🔹عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال تکمیل…

هم‌اندیشی فعالان عرصهٔ فقه و قانون‌گذاری

فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا💠 🔸کارگاه چهارم: 🔹هم‌اندیشی فعالان عرصهٔ فقه و قانون‌گذاری 💠با حضور: 🔸حجت الاسلام دکتر سوزنچی 🔹مدیر گروه مطالعات خانواده دانشگاه باقر العلوم(ع) در حال تکمیل…

فرآیند طراحی و اجرای قوانین حمایت از حقوق کودکان

💠فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا💠 🔸کارگاه سوم: 🔹فرآیند طراحی و اجرای قوانین حمایت از حقوق کودکان 💠میهمان: 🔸حجت الاسلام پیوندی؛ 🔹عضو هئیت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از طراحان لایحه حمایت از قانون کودک در حال تکمیل …    

فرآیند طراحی و اجرای قانون مالکیت معنوی

💠فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا💠 🔸کارگاه دوم: 🔹فرآیند طراحی و اجرای قانون مالکیت معنوی 💠میهمان: 🔸دکتر محمود حکمت‌نیا؛ 🔹عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گزیده نکات مطرح شده در این جلسه: ▫️نظام حقوقی، مجموعه قواعد الزام‌آور حاکم بر روابط اجتماعی است که اجرای آن بتواند از طریق دولت تضمین شود. بنابراین …

فرآیند طراحی و اجرای قانون مالکیت معنوی ادامه »

فرآیند طراحی و اجرای قانون دیه

💠فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا💠 🔸کارگاه اول: 🔹فرآیند طراحی و اجرای قانون دیه 💠میهمان: 🔸استاد حسینعلی بای؛ 🔹عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از طراحان قانون دیه گزیده نکات مطرح شده در این جلسه: ▫️حضرت امام فرمود زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد‌اند؛ فقه در برخی موارد …

فرآیند طراحی و اجرای قانون دیه ادامه »

مجموعه نشست‌های فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا

فرآیند طراحی و اجرای قانون دیه دکتر حسینعلی بای عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  و مدیر سابق گروه دیات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 1 2 فرآیند طراحی و اجرای قانون مالکیت معنوی دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی فرآیند طراحی و اجرای قوانین حمایت از کودکان …

مجموعه نشست‌های فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا ادامه »