آموزش

10 دستورالعمل برای نوشتن توصیه های سیاستی

مقدمه توصیه سیاستی، پیشنهاد سیاستی مکتوبی است که برای گروه یا شخصی که صلاحیت اتخاذ یا تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاستی را دارد، تهیه شده است. برای مثال آن شخص می تواند نخست وزیر، یک عضو پارلمان، یک مقام محلی یا سایر مقامات نهادهای عمومی مانند سازمان بهداشت یا آموزش باشد. توصیه های سیاستی برای آگاهی …

10 دستورالعمل برای نوشتن توصیه های سیاستی ادامه »

یادداشت سیاستی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

مقدمه: “به نوشته ای که در آن نتایج یک تحقیق و پژوهش و توصیه هایی برای حل یک مسئله آمده باشد یادداشت سیاستی (Policy paper) می گویند.” هدف از نگارش یک یادداشت سیاستی، تجزیه وتحلیل داده ها، نتیجه گیری، ارائه خلاصه ای کوتاه در مورد یک مسئله خاص و بیان گزینه های موجود می باشد. …

یادداشت سیاستی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ ادامه »

8 اصل پژوهش سیاستی موفق

مسئله محور بودن پژوهش:  قاعده مند سازی مشکلات یا چالش های جمعی که باید با آنها برخورد کرد. این امر شامل بسیج کردن دیگران به شیوه ای خاص برای نگاه کردن به مشکلات و راه حل ها است. هم چنین پرهیز از پرداختن به موضوعات کلی و توجه به موضوعات جزئی تر، شناسایی وضعیت فعلی، …

8 اصل پژوهش سیاستی موفق ادامه »