10 دستورالعمل برای نوشتن توصیه های سیاستی

مقدمه

توصیه سیاستی، پیشنهاد سیاستی مکتوبی است که برای گروه یا شخصی که صلاحیت اتخاذ یا تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاستی را دارد، تهیه شده است. برای مثال آن شخص می تواند نخست وزیر، یک عضو پارلمان، یک مقام محلی یا سایر مقامات نهادهای عمومی مانند سازمان بهداشت یا آموزش باشد. توصیه های سیاستی برای آگاهی بخشی به افرادی است که با انتخاب های سیاستی در مورد مسائل خاص مواجه هستند. اینکه چگونه تحقیقات و شواهد می توانند به گرفتن بهترین تصمیمات کمک کنند. در واقع، توصیه سیاستی در مورداستفاده از تحقیق برای حل یک مشکل در حوزه سیاست گذاری عمومی یا ارائه شواهدی در مورد نحوه عملکرد یک سیاست است. مورد پذیرش واقع شدن توصیه ها توسط سیاستگذاران به عوامل زیادی بستگی دارد، اما به طورکلی یک توصیه سیاستی برای پذیرش باید مبتنی بر شواهد قوی باشد. هم چنین توصیه سیاستی برای اجرا باید مقرون به صرفه باشد. با درنظرگرفتن این موضوعات، کانر برین (مسئول سیاست گذاری موسسه کاردی)، مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای دانشگاهیان و سایر محققان در جهت نوشتن توصیه های سیاستی تهیه کرده است.

چرا پژوهشگران دانشگاهی باید نوشتن توصیه سیاستی را در نظر بگیرند؟

تحقیقات با کیفیت بالا می تواند تأثیر بسیار مفیدی بر جامعه، اقتصاد و زندگی های فردی داشته باشد. این امر می تواند عملکرد اقتصادی را بهبود بخشد، اثربخشی خدمات و سیاست های عمومی را افزایش دهد و ارتقای کیفیت زندگی در زمینه هایی مانند سلامت، آموزش، فرهنگ یا تفریح را به همراه داشته باشد. انتقال یافته های تحقیق، بخش مهمی از به حداکثر رساندن تاثیر یافته های پژوهشگران است. پژوهشگران دانشگاهی باید توصیه های سیاستی را بر اساس تحقیقات خود به گونه ای بنویسند که افراد با نفوذ بتوانند از یافته های آن ها برای اعمال تغییر واقعی در سیاست و جامعه استفاده کنند.

۱. هدف را تعریف کنید

اولین قدم در تدوین یک توصیه سیاستی این است که تصمیم بگیرید که هدف از نوشتن آن توصیه چیست. آیا معرفی قوانین جدید است یا تغییر در قوانین موجود؟ آیا استراتژی جدیدی برای دولت است، یا تغییر در جهت استراتژی موجود را بر می تابد یا برای بهبود سیاست یا خدمات موجود تعبیه شده است؟ تنظیم یک هدف روشن برای توصیه سیاستی در جهت کمک به تأثیرگذاری بر تصمیمات ضروری است.

۲. در مورد مخاطب هدف تصمیم بگیرید

گام بعدی در تدوین یک توصیه سیاستی، تعیین مخاطب هدف است. اگر بر روی برنامه ریزی یا تنظیم بودجه محلی کار می کنید، مخاطبان هدف شما ممکن است مقامات محلی، شورای شهر یا منطقه باشند. اگر توصیه سیاستی بخواهد قوانین ملی را تغییر دهد، مخاطبان هدف شما ممکن است وزرا یا  نمایندگان مجلس باشند. اگر هدف، تأثیرگذاری بر استراتژی دولت، کمیته پارلمانی یا کارمندان دولتی باشد، ادارات دولتی احتمالاً بهترین مخاطب خواهند بود. همچنین مهم است که مشخص کنید، ذی نفعان کلیدی چه کسانی هستند و چه تأثیری می توانند بر تصمیمات سیاستی داشته باشند. به عنوان مثال؛ چه سازمان های غیردولتی، ادارات دولتی، مشاغل و غیره به حوزه و تحقیقاتی که شما تولید کرده اید، علاقه مند هستند.

۳. موضوع را به وضوح مطرح کنید

موضوعی که در مورد آن تصمیم سیاستی لازم است باید تاحدامکان جزئیات و ارتباط مستقیم آن با تحقیق تعریف شود. همچنین داشتن یک طرح کلی از وضعیت موجود مهم است. ارائه تجزیه وتحلیل موضوع برای سیاستگذاران، مثل مشخص کردن جزئیات استراتژی، قوانین یا سیاست های دولتی که در حال حاضر اعمال می شود و دلیل چرایی تغییر آن ها ارزشمند خواهد بود. هم چنین باید این نکته را در نظر داشت که توصیه ها باید به موضوع موردبحث و شواهد تحقیق محدود شوند.

۴. در صورت امکان گزینه ها را ارائه دهید

اگر چندین رویکرد متفاوت وجود دارد که سیاستگذاران می توانند برای حل موضوعات اتخاذ کنند، توجه داشته باشید که بر اساس شواهد تحقیقاتی باید مزایا و معایب هر رویکرد مشخص شود که این امر منجر به آسان تر شدن اتخاذ تصمیمات خواهد شد. هم چنین منجر به انجام پژوهش هایی خواهد شد که با دغدغه های سیاست گذاران مرتبط ترند و تأثیرگذاری بیشتری بر روی آن ها دارند.

۵. اقلیم اقتصادی فعلی را بشناسید

در محیط اقتصادی فعلی در هر دو مورد درآمد ملی و بازگشت سرمایه، بودجه دولت و مقامات محلی برای خرج کردن بسیار محدود است؛ بنابراین، باوجوداینکه پژوهش ممکن است جهت گیری های سیاستی مناسبی را برای حل مسائل شناسایی کند، اما اگر این جهت گیری های سیاستی هزینه های قابل توجهی را متحمل شوند، بعید است اجرایی شوند. توصیه ها باید در صورت امکان از نظر هزینه خنثی باشند یا نشان دهند که از نظر اقتصادی امکان پذیر هستند. یعنی علی رغم اینکه اکنون باید هزینه هایی صرف شود، اما این هزینه ها باعث صرفه جویی در مقدار زیادی از مخارج عمومی در آینده می شوند. یک توصیه سیاستی که در عین کاهش هزینه ها، منافعی را به همراه خواهد داشت، احتمالاً بسیار خوشایند خواهد بود.

۶. متناسب با استراتژی‌ها یا قوانین موجود

جهت گیری کلی سیاستی در مورد درآمد ملی و بازگشت سرمایه، به وضوح در برنامه دولت و اسناد بودجه تعیین شده است. اخذ قانون جدید یا تطبیق استراتژی جدید توسط دولت فرایندی طولانی و زمان بر است که در آن شواهد و اراده سیاسی باید در دوره های طولانی ایجاد شوند. پژوهش با ایجاد پیوسته دانش در مورد موضوعات خاص می تواند به تغییر نظرات در میان مردم و تصمیم گیرندگان تأثیرگذار کمک کند. بااین حال، یک توصیه سیاستی ممکن است تأثیر مستقل بیشتری داشته باشد، اگر بتواند با استراتژی موجود (برنامه برای دولت یا قانون) مطابقت داشته باشد. تحقیقات بهترین راه را برای تأثیرگذاری بر سیاستی که در حال حاضر در حال انجام است، محسوب می شود. یک توصیه می تواند بر توسعه سیاست های جدید تأثیر بگذارد، ازاین رو در قالب بندی توصیه ها، مهم است که از تحولات فعلی و آینده سیاست در آن حوزه آگاه باشید.

۷. از نمونه‌های بین‌المللی استفاده کنید

هنگام ارائه یک توصیه سیاستی، ایده خوبی است که بررسی کنید آیا رویکرد مشابهی در کشوری دیگر اتخاذ شده است یا خیر، و هرگونه موفقیت یا ایراد را با استفاده از نمونه های موجود ترسیم کنید. به عنوان مثال، اگر دولت دیگری، مقامات محلی، سازمان و … در رسیدگی به یک موضوع سیاستی موفق بوده اند، بهتر است که به توصیه های آن ها ارجاع داده شود. به ویژه، اگر مثال مورداستفاده از یک کشور از نظر اندازه، جمعیت و سیستم سیاسی مشابه باشد، مبتکرانه، مقرون به صرفه و موفقیت آمیز خواهد بود.

۸. مخاطبین را به خاطر داشته باشید

زبان آکادمیک و فنی هرگز نباید در توصیه های سیاستی ظاهر شود. آنها باید به زبانی واضح، خوانا و ساده ارائه شده باشند و به راحتی برای هر خواننده گذرایی بدون دانش قبلی از حوزه موضوعی قابل درک باشد. به طورکلی، نکته دارای اهمیت آن است که مخاطبین به قوی بودن یافته های تحقیق پی ببرند. ازاین رو، مهم آن است که اطلاعات را برای سیاستگذاران اولویت بندی نمود و از طریق پیوند به گزارش کامل یا یافته های تحقیق به آن ها تحویل داد.

۹. تأثیرش را در دنیای واقعی نشان دهید

مهم است که توصیه های سیاستی بتوانند اهمیت خود را نشان دهند و دلایل روشنی در مورد اینکه چرا به نفع جامعه در سطوح فردی، اجتماعی و ملی هستند، داشته باشند. به نوعی، نمونه های کاربردی که اثربخشی را در واقعیت نشان می دهند، می توانند به دستیابی به این امر کمک کنند.

۱۰. بر اهمیت عمل تاکید کنید

سیاستگذاران با مسائل زیادی مواجه هستند که نیازمند توجه و اقدام است. ازاین رو، توصیه های سیاستی باید آنها را متقاعد کند که موضوعی که در تحقیق برجسته شده است مهم است و اگر اقدامی انجام شود، از برخی جهات برای جامعه مفید خواهد بود.

 

نویسنده: امید هراتی اصل (کارشناسی ارشد روابط بین الملل – دانشگاه شهید بهشتی)

منبع: سایت جامعه اندیشکده‌ها

جستجو در سایت

فهرست عناوین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *