کارگاه‌ها و نشست‌ها

کارگاه تعاملی مسأله‌های نوپدید آینده حکمرانی

حجت الاسلام دکتر احمد کوهی

مدیر گروه آینده پژوهی مرکز پژوهش‌های مجلس

1

2

کارگاه آموزشی سیاست‌نامه‌نویسی

دکتر کیومرث اشتریان

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کارگاه سیاست‌پژوهی، روش‌ و ابزار‌ها

دکتر مجید مختاریان‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3