مجموعه نشست‌های فقه و قانون‌گذاری؛ از طراحی تا اجرا

دکتر حسینعلی بای

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  و مدیر سابق گروه دیات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه

1

2

دکتر محمود حکمت‌نیا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از طراحان لایحۀ حمایت از قانون کودک

3

4

با حضور: حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی

مدیر گروه مطالعات خانواده دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

5